Szakterületek

Családjog

Válás
Házassági vagyonjog
Szülői felügyeleti jog rendezése
Tartásdíj
Kapcsolattartás
Tartási szerződések
Gondnokság alá helyezés

Ingatlanjog

Adásvételi szerződések
Ajándékozás
Öröklési szerződés
Tartási szerződés
Életjáradéki szerződés
Problémás ingatlanügyek

Öröklésijog

Végrendeletkészítés
Képviselet hagyatéki eljárásban
Öröklésjogi tanácsadás

Külföldön élő magyarok hazai képviselete

Itthon maradó családtagok támogatása
Családjogi ügyek intézése
Gyermekek külföldre vitele, illetve hazahozatala
Hazai ingatlanok értékesítése, bérbe adása

Egyéb
polgárjogi problémák

Pénzkövetelések
Kártérítés
Szavatossági igények

Munkajog

Munkaviszony megszüntetése
Kismamák foglalkoztatása
GYED