Mi az a CSOK és ki, illetve milyen feltételekkel veheti igénybe?

Mi az a CSOK és ki, illetve milyen feltételekkel veheti igénybe?

A CSOK (Családok Otthonteremtési Kedvezmény) a nagycsaládok lakáshoz jutását elősegítő támogatási forma, melyet “A lakásépítési támogatásról” szóló 256/2011 Kormány rendelet szabályoz.

Milyen támogatást jelent a CSOK és mit lehet vásárolni belőle?

A kedvezmény vissza nem térítendő állami támogatást jelent,melyet

2008.július 1-jén vagy azt követően kiadott

a) építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez, vagy

b) összkomfortos új lakás vásárlásához,

c) legfeljebb 350 000 Ft/m2 vételárú, legalább komfortos, használt lakás vásárlásához vagy

bővítéséhez lehet igénybe venni (utóbbi esetben, ha a bővíteni kívánt lakás az igénylő és családja lakóhelye)

Milyen mértékű támogatást jelent a CSOK?

A családok otthonteremtési kedvezménye összege új lakás építésénél vagy új lakás vásárlásánál

  1. egy gyermek esetén 600 000 Ft,
  2. két gyermek esetén 2 600 000 Ft,
  3. három vagy több gyermek esetén 10 000 000 Ft.

A családok otthonteremtési kedvezménye összege használt lakás vásárlásánál vagy bővítésénél

egy gyermek esetén, ha az érintett lakás hasznos alapterülete

 az 55 m2-t meghaladja, 600 000 Ft, 

két gyermek esetén, ha az érintett lakás hasznos alapterülete

legalább 50 m2, de nem haladja meg a 65 m2-t, 880 000 Ft,

a 65 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 80 m2-t, 1 100 000 Ft,

a 80 m2-t meghaladja, 1 430 000 Ft,

három gyermek esetén, ha a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete

legalább 60 m2, de nem haladja meg a 75 m2-t, 1 320 000 Ft

a 75 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 90 m2-t, 1 650 000 Ft,

a 90 m2-t meghaladja, 2 200 000 Ft,

négy vagy annál több gyermek esetén, ha a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete

legalább 70 m2, de nem haladja meg a 85 m2-t, 1 760 000 Ft,

a 85 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 100 m2-t, 2 200 000 Ft,

a 100 m2-t meghaladja, 2 750 000 Ft.

Milyen drága lakás vehető a CSOK-ból?

A családok otthonteremtési kedvezménye abban az esetben igényelhető, ha a vásárolandó lakás vételára nem haladja meg

Közép-Magyarország területi egysége esetén

a) Budapesten a 35 millió Ft-ot,

b) városokban a 28 millió Ft-ot,

c) egyéb településeken a 23 millió Ft-ot,

Dunántúl területi egysége esetén

a) megyeszékhelyeken a 28 millió Ft-ot,

b) városokban a 23 millió Ft-ot,

c) egyéb településeken a 18 millió Ft-ot,

Alföld és Észak területi egysége esetén

a) megyeszékhelyeken a 25 millió Ft-ot,

b) városokban a 19 millió Ft-ot,

c) egyéb településeken a 16 millió Ft-ot.

Mekkora új lakás  építéséhez vagy vásárlásához vehetem igénybe a legnagyobb összegű, 10.000.000 Ft-os támogatást?

A legnagyobb összegű támogatás akkor kapható meg, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új

a) lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,

b) egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

Ki jogosult igénybe venni a CSOK-ot?

A családok otthonteremtési kedvezményét igényelheti

a) a magyar állampolgár

b) Európai Uniós állampolgár, aki három hónapot meghaladóan tartózkodik Magyarországon és bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

c) az a harmadik országbeli állampolgár, aki bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik

d) a hontalan, menekült vagy oltalmazott  jogállású személy

Hány gyermeket kell vállalni, ha CSOK-ot szeretnék igénybe venni?

Újonan építendő vagy vásárolandó lakás esetén maximum három gyermeket tudnak figyelembe venni. Használt lakás vásárlásánál és bővítésnél maximum négyet.

Jövőben születendő gyermek(ek) vállalása oly módon is megvalósulhat, hogy az igénylők egy meglévő gyermekre még kettőt, vagy két meglévő gyermekre még egyet vállalnak.

Csak házasok vehetik igénybe a CSOK-ot vagy mindenki, akinek gyermeke van vagy  gyermeket szeretne?

A CSOK-ot a meglévő gyermekekre tekintettel bárki igényelheti, viszont jövőben születendő gyermeket csak a házaspárok vállalhatnak.

Mennyi idő alatt kell “teljesíteni” a vállalt gyermekeket?

A fiatal házaspár a gyermekvállalás teljesítésére egy gyermek vállalása esetén 4 évet, két gyermek esetén 8 évet, három gyermek vállalása esetén 10 évet kap.  A gyermekvállalásra vonatkozó határidő a terhesség időszakára egyszer meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a terhességet orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártáig a hitelintézetnek igazolja.

Mi történik, ha nem születik meg a vállalt gyermek?

Ha a vállalt gyermek időben nem születik meg, az utána folyósított támogatást vissza kell fizetni.

Bizonyos esetekben (házastárs halála, egészségügyi okok stb) a folyósított támogatás visszafizetésére kedvezményeket kapunk.

Mindegy, hogy kitől veszem vagy kivel építtetem meg a lakást?

Nem mindegy, a támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó cég vagy vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Az egész lakást, házat meg kell vennem, vagy elég, ha tulajdonrészt szerzek?

A támogatással érintett lakásban az igénylőknek vagy támogatott személyeknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont.

Lehet-e az igénylőnek másik lakása?

Az igénylőnek, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak nem lehet  lakástulajdona vagy állandó lakáshasználati joga.

Kivételt képez:

a.) lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás,

b.) a bővíteni kívánt lakás,  

c.) önkormányzati bérlakás, szolgálati lakás

d.) ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba,

e.) ha a tulajdonában lévő lakása bontását az építésügyi hatóság elrendelte,

f.) ha a tulajdonában lévő lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik;

g.) a legmagasabb, a 10.000.000 Ft összegű támogatás, melyet az is igényelhet, akinek (vagy családtagjainak) van másik lakása.

Milyen egyéb, az igénylő személyét érintő feltétele van a CSOK igénybe vételének?

A CSOK-ot csak az veheti igénybe, aki (vagy a felesége, élettársa) biztosított és nincs adótartozása. Kivéve a legmagasabb, a 10.000.000 Ft összegű támogatást, melyet az is igényelhet, aki nem biztosított.