Ingatlan adásvételi szerződés

Ingatlan adásvételi szerződés

Ebben az írásban röviden áttekintem, mire kell odafigyelnünk, ha lakást, házat, telket vásárolunk.

Az ingatlan tulajdonjogának átruházásához szerződés, az ingatlan birtokba adása, és a tulajdonjog átruházásának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges.

Milyen adatok kerüljenek a szerződésbe?

Az adásvételi szerződés egyik legfőbb eleme az eladó és a vevő személyének meghatározása. Közéjük tartozik a haszonélvező is mind a vevői, mind az eladói oldalon. A szerződésben fel kell tüntetni a felek nevét, a születési nevet és egyéb születési adatokat,  és ezeken kívül a lakcímet, állampolgárságot, személyi azonosító jelet (ami nem azonos a személyi igazolvány számmal) és az adóazonosító jelet. Ha valaki nem az állandó bejelentett lakcímén  lakik, gondolnia kell arra is, hogy a földhivatali  határozat, egyéb hivatalos irat megküldéséhez adja meg az értesítési címét. Ma már azt is lehet kérni a földhivataltól, hogy az ingatlan tulajdonjogának átjegyzésével egyidejűleg az új lakcímet is automatikusan átvezessék. Ez lényegesen megkönnyíti mindenki dolgát, hiszen nem a régi címünkre kapjuk a papírokat.

Ha azt szeretnénk, hogy gyermekünk, vagy egyéb  cselekvőképességében korlátozott személy is tulajdonos legyen, a szülő vagy a gyám fog eljárni a szerződéskötéskor. Vigyázni kell azonban, mert attól kezdve, hogy a gyermek nevére került az ingatlan(rész), eladni már csak a gyámhivatal jóváhagyásával lehet, és csak akkor, ha a kiskorú gyermek ugyanakkora értékkel a nevén kerül ki az üzletből.

Az adásvételre kerülő ingatlant címével és helyrajzi számával jelöljük meg, Ezt mindig a friss tulajdoni lapból olvassuk ki.

Elengedhetetlen feltüntetni az ingatlan vételárát, a foglaló mértékét. Ha valaki foglalót ad, akkor ne kockás papíron nyugtázza az átvételét. Ekkor már szabályos és végleges szerződést kell kötni.

Nagyon hasznos részletesen leírni azt, hogy az ingatlant milyen állapotban vesszük át, így könnyítendő meg egy esetleges szavatossági igény későbbi érvényesítését.

Az ingatlan birtokba adása mindig essen egybe a teljes vételár (utolsó vételárrészlet) megfizetésével, ennek ugyanis garanciális jelentősége van.

Természetesen ha hitelre vagy a CSOK (Családok Otthonteremtési Kedvezménye)  segítségével vesszük az ingatlant vagy esetleg csak részletekben fizetünk, speciális eljárási szabályokat kell követnünk, amiről a későbbiekben még írok.

Szerezhet-e külföldi állampolgár Magyarországon ingatlant?

Uniós állampolgár engedély nélkül szerezhet Magyarországon lakásingatlant. Unión kívüli állampolgár ingatlanszerzéséhez azonban a kormányhivatal jóváhagyása szükséges. Az eljárás 2-3 hét alatt lezajlik.

Milyen korlátozások fűződnek a termőföldnek minősülő telkek megszerzéséhez?

Ha a nagymama vagy nagypapa már nem bírja a telekre való kijárást, és túl akar adni földecskéjén, vagy valakinek az az ötlete támad, hogy zártkerti ingatlanba kíván kiköltözni, vigyázzon! A zártkerti ingatlanok nagy része (a kert, szőlő, gyümölcsös, erdő, szántó stb, minősítésűek) termőföldnek minősülnek, különleges szabályozás alá esnek, ami annyit jelent, hogy megszámlálhatatlan szervnek (a helyi jegyzőtől kezdve a megyei földhivatalig) kell a szerződést jóváhagynia, ami nem kis idő, kb 6-8 hónap és addig sem teljes vételárat nem illik fizetni, sem birtokba lépni nem célszerű (de lehet).

Kinek kell a szerződést az ingatlan-nyilvántartáshoz benyújtani?

Az elkészült adásvételi szerződést az azt készítő ügyvéd nyújtja be a földhivatalhoz az aláírásától számított 30 napon belül. Figyelem: Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező!

Mennyibe kerül a tulajdonjog földhivatali bejegyzése?

A tulajdonjog, haszonélvezeti jog bejegyzése a földhivatalnál 6600 Ft-ba kerül. Ahány ingatlant érint az ügylet, annyiszor kell ezt a pénzt befizetni. A szerződő felek és bejegyzett jogok számának nincs jelentősége.

Mennyi ideig tart a tulajdonjog földhivatali bejegyzése?

A bejegyzés néhány hét alatt lezajlik. Mivel a földhivatali eljárásban a jogi képviselet kötelező, a bejegyző határozatot  a szerződést szerkesztő ügyvédnek fogják megküldeni. Nála kell érdeklődni utána.

Mikor kell az ingatlanszerzéshez fűződő illetéket befizetni?

A vevő az adásvételi szerződés földhivatali benyújtásától számított pár héten belül határozatot kap a vagyonszerzési illeték mértékéről és befizetésének kötelezettségéről. A NAV ugyanis az adásvételi szerződéssel egyidejűleg aláírt és a szerződéssel együtt a földhivatalhoz benyújtott adatlapból értesül az ügyletről. A vagyonszerzési illeték mértéke a vételár 4 %-a.

Vannak-e illetékfizetési kedvezmények?

Ha valaki egy éven belül ingatlant értékesített, csak a két ingatlan vételárának különbözete után fizet illetéket.

Kedvezményben részesülnek az első lakáshoz jutók 35 éves korukig.

Ha túl magas az illeték, és gondot okoz annak megfizetése, részletfizetést lehet kérni.