Válás esetén kinél helyezik el a gyermeket?

Válás esetén kinél helyezik el a gyermeket?

(Azaz az új terminológia szerint: kit jogosítanak fel és milyen szempontok szerint a szülő felügyeleti jogokgyakorlására?)

Ha egy pár útjai ketté válnak, a felek vagy egyezséget kötnek, vagy a bíróság dönt helyettük, hogy a közös gyermekek melyik szülő háztartásában éljenek tovább, a különélő szülő pedig mennyi tartásdíjat fizessen és milyen módon tartsa a kapcsolatot a gondoskodása alól kikerülő gyermekkel.

Egyezség a szülői felügyeleti jogok gyakorlásáról:

Egyezség esetén a szülők bárhogyan dönthetnek, az egyezséget jóváhagyó bíróság nem fogja firtatni, mi áll a döntés hátterében és milyen a szülők nevelési alkalmassága.

Az egyezségben a szülők megállapodhatnak, hogy továbbra is közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogokat, ám ilyenkor is rendelkezniük kell arról, hogy hol lesz a gyermek lakóhelye. A közös szülői felügyeleti jog kikötése esetén részletezni kell, hogy mi módon fog megvalósulni a szülők közti együttműködés, viszont nem kell szabályozni a kapcsolattartást (de lehet).

A gyermeket megillető tartásdíjról közös szülői felügyelet esetén is rendelkezni kell.

Amikor a bíróság dönt arról, hogy ki gyakorolja  a szülői felügyeleti jogokat:

Amennyiben a szülői felügyeleti jogok gyakorlásáról a bíróság dönt, és az egyik szülőt jogosítja fel a szülői felügyeleti jogok gyakorlására, a különélő szülőt az együttdöntési jog továbbra is megilleti a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása kérdésében.

A különélő szülők kötelesek tájékoztatni egymást minden olyan kérdésben, amiben  a szülői felügyeleti jogukat a másik szülő nélkül gyakorolták.

Sajátos új szabály, hogy ha a szülők nem tudnak megegyezni a közös szülői felügyeleti jog kikötésében, kérelemre, a bíróság dönthet úgy, hogy a szülői felügyeleti jogokat a szülők közt megosztja. Alapesetben azonban a bíróság az egyik szülőt jogosítja fel a szülői felügyeleti jogok gyakorlására.

Közös szülői felügyeleti jogról a bíróság csak akkor rendelkezik, ha azt mindkét fél kéri.

Melyik szülőt jogosítja fel a bíróság a szülői felügyeleti jogok gyakorlására (vagy a régi terminológia szerint: kinél helyezi el a bíróság a gyermeket?)

Az apának és az anyának a gyermekkel kapcsolatosan teljesen egyformák a jogai.

A gyermek elhelyezésénél, vagyis az új terminológia szerint a szülői felügyeleti jogról való döntés esetén a bíróság első sorban azt veszi figyelembe, hogy melyik szülő alkalmasabb a gyermeknevelésre. Ez általában az a szülő, aki türelmesebb, megértőbb, nyitottabb, tud uralkodni az agresszióján, képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz (betartja a szabályokat, azaz konform személyiség). És, nem utolsó sorban, van ideje a munkája mellett arra, hogy a gyermekeivel foglalkozzon.

A fenti jellemvonásokon kívül nagyon fontos, hogy milyen kapcsolatot alakítottunk ki korábban a gyermekkel, ki foglalkozott vele többet és tartalmasabban, és maga a gyermek kihez kötődik szorosabban.

Ezeket a jellemzőket, körülményeket pszihológus szakértő vizsgálja, illetve a felek által beidézni kért tanúk számolnak be róla.

A pici babákat (2-3 éves korig) nagy valószínűséggel az édesanyánál helyezik el, mert – mint azt a Legfelsőbb Bíróság elvi jelleggel kimondta – a csecsemő és édesanyja között a kötődés biológiai jellegű, nem szabad szétszakítani.

Nagy jelentősége van annak, hogy a pár különköltözése után kivel maradtak a gyermekek. A bíróság ugyanis nagy valószínűséggel ehhez a szülőhöz fogja ítélni őket.

Tudni kell még, hogy a testvéreket ritkán választja szét a bíróság. Ez csak akkor fordulhat elő, ha a testvérek nem kötődnek nagyon egymáshoz, és a szülőknek nagyon egyforma a nevelési alkalmassága. Annak azonban semmi akadálya, hogy egyezségben így állapodjunk meg.

Az, hogy kinek nagyobb a fizetése, jövedelme, nem játszik szerepet. De ahhoz a szülőhöz biztosan nem fogják ítélni a gyermeket, aki nem tud róla fizikai értelemben gondoskodni, mert nincs lakása, és semmilyen bevétele.